Церковь и экология — Лютеранская Церковь

 «Расширение и укрепление сети общественной экологической сертификации «Белый аист» для социальных, образовательных, церковных и общественных организаций».

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОЛИТИКА

Религиозной евангелическо-лютеранской общины города Гродно.

 

Наша цель: Исповедание веры и удовлетворение религиозных потребностей верующих, воспитание верующих для достижения святости, чистоты, праведности, благочестия, а также обучение по вопросам постоянного улучшения состояния окружающей среды и предотвращения ее загрязнения

Пути реализации:

      – снижение потребления теплоэнергии и материальных ресурсов

– уменьшение объемов отходов, подлежащих захоронению, за счет внедрения системы обращения с отходами, совершенствования закупок и сбора вторичных материальных ресурсов

– своевременное выявление и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду

– внедрение энергосберегающих оборудования и материалов

– проведение целенаправленной образовательной и воспитательной работы с прихожанами Лютеранской общины в области энергосбережения и охраны окружающей среды

– повышение уровня персональной ответственности каждого прихожанина за соблюдение экологических требований

– активный диалог со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с общественностью и средствами массовой информации по вопросам состояния окружающей среды в Центре и проводимым мероприятиям по ее улучшению

– внедрение, поддержание в рабочем состоянии, совершенствование системы экологического менеджмента

Религиозная евангелическо-лютеранская община г.Гродно берет на себя ответственность за реализацию настоящей Политики и призывает всех наших сторонников осуществлять свою деятельность в области охраны окружающей среды в соответствии с системой экологического менеджмента

 

Пастор общины                                                 Татарников В.В.

17.06.2013г.

План внедрения системы ЭМ в приходе

вангелічна-лютэранская абшчына створыць сістэму экалагічнага менеджменту, заснаваную на выкарыстанні вопыту Евангелічнай царквы Германіі. 14 красавіка вернікі сустрэліся з кансультантам па рэсурса- і энергазберажэнню Антонам Гаховічам (на здымку ніжэй). У ходзе сустрэчы кансультант распавёў аб захоўванні адпрацаваных люмінесцэнтных лямпаў, змешванні адходаў, эканомным спажыванні электра- і цеплавой энергіі.
“Для камерцыйных арганізацый гэты сертыфікат дае вызваленне ад экалагічнага падатку. Для некамерцыйных арганізацый ён карысны як пацверджанне добрых намераў, для ўласнага экалагічнага развіцця. Паколь царква з’яўляецца актыўным грамадскім звяном, мы зацікаўлены, каб чалавек разумеў, што экалагічнае развіццё гэта таксама духоўная сцежка“. У ходзе рэалізацыі праграмы ў 2013-2014 гг. у арганізацыях прадугледжаны сустрэчы і з іншымі экспертамі і экалагічнымі актывістамі, якія раскажуць, як арганізацыя можа кантраляваць свае выкіды забруджвальных рэчываў у атмасферу, у каналізацыю і бытавыя адходы.
У праекце кожная арганізацыя атрымае каля 1000 еўра матэрыяльнай дапамогі для таго, каб укараніць неабходныя экалагічныя праекты. Напрыклад, замяніць вокны і лямпачкі. Па словах пастара Уладзіміра Татарнікава, Лютэранская кірха ва ўсім свеце займаецца як сацыяльнай працай, так і пытаннямі экалогіі. “Арганізатары вырашылі ўключыць у праект не толькі прадстаўнікоў НДА, але і рэлігійныя абшчыны. На адной з міжканфесійных канферэнцый нам было прапанавана ўдзельнічаць, і мы не адмовіліся. У першую чаргу, лютэранская кірха гэта не будынак, а збор людзей. Экалагічная асвета ў рамках гэтага праекта мае вялікае значэнне для вернікаў. Мы даведаемся пра значнасць энергазберажэння і іншыя важныя элементы, звязаныя з экалогіяй”.

У лютым 2014 лютэранскую кірху наведаюць нямецкія экалагічныя аўдытары, якім прадэманструюць вынікі рэалізацыі праграмы і вынікі ўкаранення сістэмы экалагічнага менеджменту. Усяго ў Праграме ўдзельнічаюць 8 недзяржаўных арганізацый: 3 царквы, 2 агульнаадукацыйныя школы, 2 дзіцячых цэнтра і 1 грамадскае аб’яднанне. Праграма экалагічнага менеджменту дазволіць пашырыць і ўмацаваць сетку грамадскай экалагічнай сертыфікацыі для сацыяльных, адукацыйных і царкоўных устаноў Беларусі.Чытай больш: http://www.t-styl.info/by/114/society/10199

Работа по экологическому менеджменту в общине: